خرید استیل
021-44957101
رول استیل 12 میل 316 عرض 1500
رول استیل 12 میل 316 عرض 1500

ضخامت:12

آلیاژ:1500

ابعاد:316

وزن:10570 کیلوگرم

286,400 تومان

مشاهده
رول استیل 12 میل 316 عرض 1000
رول استیل 12 میل 316 عرض 1000

ضخامت:12

آلیاژ:1000

ابعاد:316

وزن:10090 کیلوگرم

286,400 تومان

مشاهده
رول استیل 10 میل 316 عرض 1500
رول استیل 10 میل 316 عرض 1500

ضخامت:10

آلیاژ:1500

ابعاد:316

وزن:10870 کیلوگرم

283,700 تومان

مشاهده
رول استیل 10 میل 316 عرض 1250
رول استیل 10 میل 316 عرض 1250

ضخامت:10

آلیاژ:1000

ابعاد:316

وزن:9980 کیلوگرم

283,700 تومان

مشاهده
رول استیل 10 میل 316 عرض 1000
رول استیل 10 میل 316 عرض 1000

ضخامت:10

آلیاژ:1000

ابعاد:316

وزن:10070 کیلوگرم

283,700 تومان

مشاهده
رول استیل 8 میل 316 عرض 1500
رول استیل 8 میل 316 عرض 1500

ضخامت:8

آلیاژ:1500

ابعاد:316

وزن:7680 کیلوگرم

273,000 تومان

مشاهده
رول استیل 8 میل 316 عرض 1250
رول استیل 8 میل 316 عرض 1250

ضخامت:8

آلیاژ:1250

ابعاد:316

وزن:6270 کیلوگرم

273,000 تومان

مشاهده
رول استیل 8 میل 316 عرض 1000
رول استیل 8 میل 316 عرض 1000

ضخامت:8

آلیاژ:1000

ابعاد:316

وزن:5660 کیلوگرم

273,000 تومان

مشاهده
رول استیل 6 میل 316 عرض 1500
رول استیل 6 میل 316 عرض 1500

ضخامت:6

آلیاژ:1500

ابعاد:316

وزن:7010 کیلوگرم

273,000 تومان

مشاهده
رول استیل 6 میل 316 عرض 1250
رول استیل 6 میل 316 عرض 1250

ضخامت:6

آلیاژ:1250

ابعاد:316

وزن:5990 کیلوگرم

273,000 تومان

مشاهده
رول استیل 6 میل 316 عرض 1000
رول استیل 6 میل 316 عرض 1000

ضخامت:6

آلیاژ:1000

ابعاد:316

وزن:4190 کیلوگرم

273,000 تومان

مشاهده
رول استیل 5 میل 316 عرض 1500
رول استیل 5 میل 316 عرض 1500

ضخامت:5

آلیاژ:1500

ابعاد:316

وزن:6700 کیلوگرم

273,000 تومان

مشاهده
رول استیل 5 میل 316 عرض 1250
رول استیل 5 میل 316 عرض 1250

ضخامت:5

آلیاژ:1250

ابعاد:316

وزن:5125 کیلوگرم

273,000 تومان

مشاهده
رول استیل 5 میل 316 عرض 1000
رول استیل 5 میل 316 عرض 1000

ضخامت:5

آلیاژ:1000

ابعاد:316

وزن:5760 کیلوگرم

273,000 تومان

مشاهده
رول استیل 4 میل 316 عرض 1500
رول استیل 4 میل 316 عرض 1500

ضخامت:4

آلیاژ:1500

ابعاد:316

وزن:5880 کیلوگرم

273,000 تومان

مشاهده
رول استیل 4 میل 316 عرض 1250
رول استیل 4 میل 316 عرض 1250

ضخامت:4

آلیاژ:1250

ابعاد:316

وزن:6300 کیلوگرم

273,000 تومان

مشاهده

خرید رول استیل 316

رول استیل ۳۱۶ نیز مانند ورق استیل ۳۱۶ ممکن است به سختی در بازار پیدا شود. با این حال برخی از کارفرمایان امکان تغییر صورت محصول خود را برای پیشبرد پروژه ندارند و حتما باید استیل ۳۱۶ با ابعاد خاصی را برای انجام طرح های خود انتخاب کنند از همین رو می بایست سراغ رول استیل ۳۱۶ بروند.

برای خرید رول استیل ۳۱۶ میتوانید با تماس با بخش فروش گروه کانکا صورت استیل مورد نظر خود را به طور دقیق اعلام کنید و در کوتاه ترین زمان و با بهترین قیمت رول استیل ۳۱۶ را خریداری کنید.